BRILEX IndoorVent EXL

BRILEX IndoorVent EXL är avsedd för ventilering av dammexplosioner i produktionsanläggningar.

  • Lägre kostnad tack vare optimerad tillverkning
  • Större och mer effektiv certifierad ventilationsarea tack vare utvidgningsmoduler
  • Kan utvidgas från 1 900 cm² till 3 100 cm²
  • Integrerad explosionsventil och sensor
  • Testad vid maximalt reducerat explosionstryck på 0,9 bar
  • Certifierad för damm med Kst-värden på upp till 200 bar m/sek.
  • Garanterad återanvändning efter explosion
TypIV EXL 457 x 890 SBIV EXL 457 x 890 DBIV EXL 457 x 890 DB
Fläns457 x 890457 x 890457 x 890
Ventilationsarea (cm2)190031002100
Längd/Bredd/ Höjd (mm)970 / 540 / 875970 / 540 / 1635970 / 540 / 1635
Vikt (kg)90163163
Maximal rågasvolym (m3) pro IV<= 4,4<= 4,4>= 9,6
Maximalt reducerat explosionstryck (bar)0,90,90,9
Max. Kst- Value (bar m/s)200200200

Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!