Baktändningsdetektion

Gnistdetektionsteknik för baktändningsdetektion i pannor

En baktändning sker när en antändningskälla färdas från pannan eller kaminen till bränsleöverföringsanordningen, och i vissa fall hela vägen till bränsledepån. Det traditionella sättet att förebygga baktändning är med termostatiska vattenventiler (AVTA-ventiler).

De optiska baktändningsdetektorerna Atexon® från IEP Technologies ger mycket snabb detektion och optimal känslighet jämfört med värmeaktiverade släckningssystem."


Snabbare och känsligare baktändningsdetektion med optisk gnistdetektionsteknik

Om det inte brinner på rätt sätt i en panna eller kamin uppstår ångor och lågor i eldningsutrymmet. Detta innebär en större risk för att brinnande material och gnistor ska tränga in i skruvmataren, och att dessa kan passera obemärkt förbi värmesensorerna. Atexon baktändningsdetektorer är tillförlitliga och känsliga, och reagerar på lågor och gnistor på bara några millisekunder. Detektorerna aktiverar släckningssystemet som bekämpar branden med en mycket liten mängd vatten tack vare munstyckenas optimerade utformning och placering.

Valbara funktioner inbegriper GSM-larm, pulskylning, skruvstyrning och skruvvärmeövervakning."


Baktändningsdetektorns driftprinciper

1. Baktändningsdetektorn monteras på en skruv eller vid en öppningspunkt mellan två skruvar.
2.
Släckningsenheten monteras cirka 0,5 meter från baktändningsdetektorn.
3.
Baktändningsskyddets skruvstyrningsutgång kopplas till pannans automatiseringssystem.
4.
Baktändningsskyddet drivs av ett nätaggregat på 230 V AC.
5
. Beroende på tillämpningen installeras en vattentryckförstärkare eller en vattentank.
6.
Baktändningsskyddets temperatursensorer monteras 0,5 till 1 meter från förbränningsrummet.

Baktändningsdetektorerna utlöser vattensläckningsprocessen, vilken normalt varar i 10 sekunder efter den senaste detekterade gnistan. Släckningsprocessen avslutas automatiskt. Temperatursensorerna mäter temperaturen vid förbränningsrummet och styr släckningsenheten via pulser om temperaturen stiger över 75 °C. Vid 95 °C aktiveras oavbruten släckning. Släckningsprocessen avbryts när temperaturen återgår till under 75 °C.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!