LOKAL BRANDSLÄCKNING


Optimerad vattenförbrukning för lokala brandsläckningssystem

Lokala brandsläckningssystem är det första skyddet mot bränder och det krävs att systemet effektivt kan släcka lågor och andra faror – men om för mycket vatten används kan andra problem uppstå. Det är mycket viktigt att kunna fastställa och applicera rätt mängd vatten för att släcka branden.

Tillämpningsområdena sträcker sig från hyvel- och skivpressmaskiner inom träförädlingsindustrin till mottagningsstationer för biomassa och hybridbrännare inom bioenergiindustrin. Lokala brandskyddssystem skräddarsys efter varje enskild process och ger ett mer precist och ändamålsenligt skydd jämfört med lösningar som skyddar hela anläggningar.


Att förstå utformningen hos lokala släckningssystem är nyckeln till ett välfungerande system

Storleken på sprutstrålens droppar, munstyckets sprutriktning, hur strålen penetrerar materialflödet, sprutningens varaktighet och manöverventilens hastighet är viktiga parametrar vid utformningen av ett lokalt brandsläckningssystem.

Atexon-sortimentet inbegriper kompakta släckningssystem som enkelt kan integreras i olika användningsområden, och specifika släckningslösningar kan skräddarsys enligt våra kunders behov.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!