Lösningar/
Flamdetektion


Atexon flamdetektorer ger snabb branddetektion i öppna och väl upplysta utrymmen

Den högkvalitativa detektionskapaciteten hos Atexon® flamdetektorer gör det möjligt att använda dem i utmanande industrimiljöer. Flamdetektorer kan användas som fristående branddetektorer eller kan ingå i ett brandskyddssystem, exempelvis ett släckningssystem med vattendimma. De kan även enkelt anslutas till Atexon® VR18Z gnistdetektions- och släckningssystem.

Vanliga tillämpningsområden inbegriper tillverkningsanläggningar, bränsledepåer, maskiner, avlastningsplatser för transportband, återvinningsanläggningar och värmeverk.


3IR-detektorn ger hög detektionskänslighet och utmärkt störningstolerans i smutsiga och dammiga miljöer

Atexon 3IR flamdetektor mäter tre infraröda frekvensband samtidigt. Dessutom använder enheten matematiska algoritmer för att mäta lågans utstrålade toppvärde och flimmerfrekvens för att säkerställa detektionsprecisionen och undvika falsklarm.

En infraröd flamdetektor som mäter tre band fungerar mycket väl i utmanande miljöer. Den är det bästa alternativet för övervakning i dammiga utrymmen.

  • Känsliga och snabba

    Atexon® flamdetektorer är extremt känsliga. De har kapacitet att detektera en låga som är så liten som 0,3 m² från 60 meters håll. Flera justeringsalternativ för bland annat detektionsfördröjning och känslighet gör det möjligt att använda Atexon® flamdetektorer på platser där traditionella detektorer skulle avge falsklarm.

  • Flera anslutningsmöjligheter

    Det är enkelt att integrera Atexon® flamdetektorer med exempelvis gnistdetektionssystemet VR18Z eller med ett befintligt automatiseringssystem. Utgångar för potentialfria larmreläer, Modbus och strömuttag på 4–20 mA gör det möjligt att använda detektorerna inom en rad olika industriprocesser.

  • Omfattande godkännanden

    Industrimiljöer är ofta smutsiga och dammiga. Det kan finnas riskklassade zoner i produktionsområdena som kräver utrustning som är godkänd enligt flera lokala och nationella bestämmelser. Atexon flamdetektorer har internationella godkännanden från bland andra ATEX, IECEx och FM.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!