KOLMONOXID- OCH RÖKDETEKTION


Bioenergianläggningar innebär nya utmaningar för brandskydd

Bioenergianläggningar förvarar ofta stora mängder brandfarligt bränsle, vilket innebär att de behöver särskilt anpassade brandskydd. I exempelvis pelletssilor kan det vara svårt att släcka en brand med vatten eftersom bränslepellets absorberar vätskan och sväller.

Bioenergianläggningar använder Atexon-skydd genom att integrera flera olika rök- och gasdetektorer med gnistdetektionssystem. Det är möjligt att konfigurera ett lätthanterligt brandskyddssystem med endast ett operativsystem och reservbatterier.


I dammiga silor finns strikta krav gällande kolmonoxid- och rökdetektorer.

Riskzonsklassificeringar innebär särskilda utmaningar för utrustningsingenjörer. Gasen som mäts ska obehindrat kunna nå elektroniken inuti sensorn och dammet i luften får inte störa sensorns funktion. Atexon-familjen av kolmonoxiddetektorer är ATEX-godkända för zon 20 inom ett brett temperaturomfång, vilket gör att de kan användas under svåra väderförhållanden, och är godkända enligt amerikanska (UL), kanadensiska (c-UL), sydamerikanska (Inmetro) och internationella (IECEx) standarder.

Kolmonoxid- och rökdetektorerna används som brandskydd i både silor och vid elanläggningar och kabeltunnlar.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!