HRD-släckare med torrkemikalie

HRD-släckaren med torrkemikalier är utformad att utsöndra kvävningsmedel på bara några millisekunder för att släcka explosioner som inträffar i processkärl eller för att förhindra spridning av lågor till sammankopplade kanalledningar. Släckaren är en klotformad behållare tillverkad av en höghållfast stållegering. Enheten består av en förvaringsbehållare, en fyllningsventil, en anordning med bristningsskiva och ventil, en säkerhetsplatta, en 76 cm lång aktiveringskabel och en explosionsaktiverad aktuator. Enheten är även utrustad med en lyftring för enkel hantering och förflyttning.

Hämta databladet


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!