IEP

VIDTA STEG FÖR ATT
FÖREBYGGA EN FÖRÖDANDE EXPLOSION

IEP Technologies är världsledande leverantör av explosionsskyddssystem och relaterade tjänster. I över 60 år har vi levererat skyddslösningar som bidrar till att dämpa, isolera och ventilera explosioner som härrör från antändligt damm eller ånga inom förädlingsindustrin. IEP Technologies är verksamt via sina kontor i USA, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike och Turkiet vilka arbetar med att utforma och serva de system vi erbjuder, tillsammans med vårt särskilda team med systemingenjörer, regionala försäljningschefer och fälttekniker.

Skydda känsliga
anläggningar mot explosion

Virtual Expo

Användbara publikationer

> Visa alla publikationer