Rätt Lösning För
Ert Företag

Varje explosionshot innebär en unik utmaning. Variabler som det antändliga dammets eller ångans explosiva egenskaper, driftförhållanden, kärlens placering och eventuella anslutna kanalledningar kan påverka explosionsrisken och har därmed betydelse för vilket explosionsskyddssystem som passar bäst i olika situationer. IEP Technologies erbjuder en rad olika explosionsskydd, varav samtliga är särskilt utformade för olika tillämpningsområden. Sedan 1950 har de fyra företag som ingår i IEP Technologies installerat över 8 000 explosionsskyddssystem som detekterar och förhindrar dussintals explosioner över hela världen varje år.

 • Materialprovning

  IEP Technologies centrum för förbränningsforskning (Combustion Research Center) tillämpar erkända och beprövade testmetoder vid provningar av era processmaterial för att fastställa deras explosionsegenskaper, bland andra metoder som föreskrivs av ASTM, amerikanska transportdepartementet (DOT) och FN.

 • Explosionsskydd
  IEP Technologies erbjuder robusta och tillförlitliga skyddslösningar. Oavsett om det gäller att minimera explosionsrisker eller implementera snabba och effektiva gnistdetektionssystem är IEP:s målsättning alltid att uppfylla era skyddsbehov och eliminera driftstopp.

 • Komponenter
  Oavsett om explosionsskyddssystemet som passar er bäst bygger på dämpning, ventilation eller isolering kan IEP Technologies alltid erbjuda de bästa och mest ändamålsenliga produkterna. Våra systemkomponenter genomgår rigorösa tredjepartstester i syfte att erhålla de godkännanden som krävs av exempelvis ATEX och NFPA.

 • Service och support
  Erfaren och tillförlitlig support före, under och efter installationen av ett explosionsskyddssystem är A och O när det gäller att implementera och driftsätta systemet på rätt sätt. IEP Technologies omfattande systemutformningsteknik och fältservicesupport är oöverträffad i branschen.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!