INTELLIGENTA LÖSNINGAR FÖR INDUSTRIELLT BRANDSKYDD

Gnist- och flamdetektorer | Brandsläckningsutrustning


Gnistdetektionslösningar – förstklassig teknik och kvalitet kombinerat med mångårig yrkeserfarenhet

Gnistdetektions- och släckningssystemet Atexon från IEP Technologies är en världsledande skyddslösning utvecklad i Finland. Gnistdetektions- och dämpningssystem i Atexon-familjen har gett skydd till över 2 000 processer inom åtskilliga industribranscher som dagligen hanterar explosivt damm eller pulver. På grund av de stora faror som förknippas med dammexplosioner krävs ett mycket tillförlitligt, känsligt och snabbagerande detektions- och släckningssystem. Atexon gnistdetektions- och dämpningssystem är det optimala skyddet för de allra flesta av dessa krävande processer.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!