Suppression

Ett suppression system består av tre komponenter: i) en detektor, ii) en styrenhet och iii) en eller flera suppressorer. Om antändning sker expanderar ett eldklot från antändningskärnan i takt med tryckvågen som genereras av temperaturökningen och som färdas framför flamfronten. Explosionstrycksdetektorerna är konfigurerade att reagera på denna karaktäristiska tryckökning på bara några millisekunder.


Dämpningsenheten PistonFire


Suppressorn PistonFire består av en trycksatt förvaringscylinder med kvävningsmedel och en ventilkaross som inbegriper ett dammantändningssäkert och vattentätt hölje från NEMA (National Electrical Manufacture's Association). NEMA-höljet innehåller en aktiveringsmekanism, en tryckomkopplare, en manometer, en fyllningsventil, OSHA:s tillsynsbrytare och kabelkopplingar.


Dämpningsenheten E-HRD


Suppressorn E-HRD är utformad för installation på alla typer av processkärl, kanaler och rör där damm, gaser och hybridblandningar förekommer. Dämpningsenhetens ventil stängs med en kupolformad skiva och en förseglingsring, och trycksätts därefter med kväve.


HRD-släckare med torrkemikalier


"HRD-släckaren med torrkemikalier är utformad att utsöndra kvävningsmedel på bara några millisekunder för att släcka explosioner som inträffar i processkärl eller för att förhindra spridning av lågor till sammankopplade kanalledningar. "


Suppressor PHRD


Denna typ av suppressor används för att bekämpa gas-, lösningsmedels-, ång- och dammexplosioner.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!