Dämpningsenheten PHRD

Denna typ av suppressor används för att bekämpa gas-, lösningsmedels-, ång- och dammexplosioner. Suppressorerna utsöndrar kvävningsmedel vid hög hastighet för att släcka explosionslågor i ett tidigt stadium, vilket förhindrar att farligt höga trycknivåer nås.

Anordningen är en cylinderformad stålbehållare fylld med 3, 4 eller 16 kg kvävningsmedel i pulverform, trycksatt vid 60 bar (880 psi) med torrt kväve. Inuti flänsen sitter ett gångjärnsförsett blad som stöds av en stång och hålls stängd av en regel. Två icke-explosiva kolvaktuatorer som styrs av en gradskiva används för att initiera öppning av enheten. När aktuatorerna aktiveras av en elektrisk signal från styrenheten förflyttar kolvarna regeln, vilket gör att klaffbladet öppnas. Kvävet driver snabbt ut kvävningsmedlet genom spridaranordningen och in i det skyddade utrymmet.

Hämta databladet


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!