Isoleringsenheter

Explosionsisolerande system är utformade att detektera explosioner i processkärl och skapa en barriär som reducerar risken för att lågorna/explosionen sprids till övrig sammankopplad utrustning. Explosionsisolering kan tillämpas i utrustningskärl som skyddas av inneslutande, dämpande eller ventilerande system.


Snabbverkande isoleringsventil

Den snabbverkande isoleringsventilen är en effektiv lösning för kritiska explosionsisoleringstillämpningar. Ventilen aktiveras på bara några millisekunder och skapar en mekanisk barriär inuti rörledningen.


IFV passiv isoleringsventil

IEP Technologies utbud av passiva isoleringsklaffventiler är kostnadseffektiva och tillförlitliga explosionsisoleringslösningar som förhindrar spridning av explosioner och lågor till sammankopplad utrustning uppströms. Isoleringssystemen utgörs av effektiva, självaktiverande anordningar som isolerar explosionen till inloppet av skyddade kärl i vilka antändligt damm hanteras, exempelvis dammuppsamlare, cyklonmaskiner och annan processutrustning.


VENTEX passiv isolering – flottörventil

När processutrustning är belägen utomhus eller nära en utvändig vägg är explosionsavlastande ventilation en tillämplig och praktisk skyddsmetod. För att skydda sammankopplad utrustning är det emellertid mycket viktigt att systemet även förhindrar att lågor och brinnande material färdas tillbaka uppströms.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!