Snabbverkande isoleringsventil

Den snabbverkande isoleringsventilen är en effektiv lösning för kritiska explosionsisoleringstillämpningar. Ventilen aktiveras på bara några millisekunder och skapar en mekanisk barriär inuti rörledningen. Den snabbverkande isoleringsventilen har ett hölje av rostfritt stål med en fullverkande ventilöppning, även den i rostfritt stål. Ventilen är utformad att motstå en deflagrationstryckvåg på 10,4 bar (150 psi) utan att materialet deformeras. Explosionen hämmas på bara några millisekunder genom att kväve snabbt utsöndras via en kolvaktuator. Kvävet sprutas ut av IEP Technologies snabbutsöndrande flaska. Detektionsanordningen utgörs vanligtvis av IEP Technologies explosionstrycksdetektor. Detektorn övervakas av IEP Technologies styrenhet, vilken även styr larm, systemaktivering och processavstängning. Vanliga tillämpningar för denna typ av ventil är explosionsisolering i dammuppsamlare, kvarnar, fläktar, ångåtervinningsprocesser, torkare och annan sammankopplad processutrustning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!