Service Och Support

Tack för att du väljer ett explosionsskydd från IEP Technologies!

Som kund hos IEP är du en del av IEP Technologies kundnöjdhetsprogram ”YOU FIRST”. Programmet understryker IEP Technologies åtagande att göra allt vi kan för att se till att du är nöjd med din investering i att skydda dina processer och din personal. Som världsledare inom explosionsskydd är vi mycket måna om att våra experter och de lösningar vi tillhandahåller alltid överträffar dina förväntningar i alla avseenden.

En nyckeldel i ”YOU FIRST”-programmet är kommunikation – därför får du direkttelefonnumret och e-postadressen till vår vd, Randy Davis, som välkomnar dig att kontakta honom direkt om du anser att vi inte uppfyller dina förväntningar.

När ditt projekt är slutfört kommer vi att be dig om feedback i form av en kort kundnöjdhetsenkät som du fyller i online. Dina synpunkter hjälper oss att upprätthålla vårt åtagande om ”YOU FIRST” och bidrar till att vårt team kan fortsätta göra ett bra arbete.

YouFirst

Systemkonstruktion

IEP Technologies har ett erfaret team med systemingenjörer som utformar explosionsskyddslösningar för alla typer av tillämpningar. Systemingenjörerna vid IEP Technologies använder avancerade datormodelleringsverktyg för att utveckla lösningar som passar olika processer. Expertteamet arbetar dagligen med att utveckla specialanpassade systemritningar och handböcker samt tillhandahålla eftermarknadssupport.

Fältservice

IEP Technologies har det största fältserviceteamet i branschen. Fältserviceteamet är utplacerat på flera olika platser i syfte att ge stöd för explosionsskyddsinstallationer över hela världen. Teknikerna i teamet utför initiala systemkontroller och driftsättningar, rutinmässiga systeminspektioner och tillhandahåller akuttjänster när så behövs.

Servicecenter

I industriprocesser måste antalet produktionsavbrott minimeras för att företaget ska förbli lönsamt, även när en explosion har inträffat. För att se till att avbrotten blir så få och korta som möjligt har IEP Technologies flera auktoriserade servicecenter som tillhandahåller både lokala kontaktpunkter för reservdelar och incidenthantering dygnet runt, sju dagar i veckan.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!