Riskfyllda industrier

Material som kan brinna i fast eller flytande form kan orsaka en explosion i damm- eller ångform om materialet sprids i syre. En mängd olika industriprocesser skapar förhållanden som inbegriper antändligt damm eller ångor, och dessa måste hanteras. Vi vågar påstå att vi har explosionsskyddsbranschens mest omfattande och uttömmande erfarenhet av att hjälpa industriledare att få kunskap om och hantera deflagrationsrisker. Våra explosionsskyddslösningar har införlivats med mycket goda resultat i flera olika industribranscher, bland andra följande:

Industrier och processer där risker vanligen förekommer:

Riskfyllda industrier


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!