TRÄ- OCH PAPPERSINDUSTRIN

Inom trä- och pappersindustrin ingår en rad olika explosionsbenägna tillverknings- och tillämpningsmoment. Dessa omfattar torrtillverkade träfiberskivor (MDF), skivor med riktade partiklar (OSB), spånskivor, plywood och mantlar till möbler, träpellets, skåptillverkning, pappers- och cellstoffsbearbetning samt kartong/förpackningsmaterial. Stora mängder damm ansamlas när en våt produkt torkas/formas, eller när en torr produkt kapas och slipas. Restmängder av det damm som genereras orsakar ofta sekundära explosioner som påverkar hela fabriken.

Välja rätt explosionsskyddssystem

Det finns tre huvudtyper av explosionsskyddssystem: ventilerande, isolerande och suppression system. Titta i flödesdiagrammet för att få en uppfattning om vilken lösning som passar bäst vid er anläggning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!