HOERBIGER Safety Solutions

Vi fungerar som er verksamhetspartner och utvecklar tillsammans med er en skyddslösning som passar era processer. Era behov är den centrala delen av vårt arbete. Ni kan alltid lita på vår tillverkningskapacitet och verksamhet i USA, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Vi tillämpar mycket strikta kvalitetsstandarder.


År 2015 åtog sig HOERBIGER uppdraget att leverera de allra bästa explosionsskyddslösningarna till processanläggningar runt om i världen.

De första stegen i att nå denna målsättning var förvärven av IEP Technologies, Newson Gale och Brilex.

De innovativa tekniker som dessa företag bidrar med, kombinerade med HOERBIGER:s globala nätverk, har gjort HOERBIGER Safety Solutions till en betrodd skyddspartner för ett stort antal globala kunder.

Varje partner inom HOERBIGER Safety Solutions fungerar som ett kontaktnav för allt som ingår i industriella explosionsskydd:

  • Materialtester gällande explosivitet
  • Explosionsförebyggande åtgärder
  • Explosionsdämpning/-ventilation/-isolering

Vårt löfte

En professionell partner
Vi fungerar som er verksamhetspartner och utvecklar tillsammans med er en skyddslösning som passar era processer. Driftsäkerhet måste alltid tas på allvar. Vi arbetar systematiskt för att lära känna er verksamhet och era processer.

Teknik som gör sitt jobb

Era behov är den centrala delen av vårt arbete. En bred kunskap om era processer ser till att tekniken fungerar på era villkor, inte tvärtom.

Strikta kvalitetsnormer

Ni kan alltid lita på vår tillverkningskapacitet och verksamhet i USA, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Vi tillämpar mycket strikta kvalitetsstandarder.

Om Oss

I över 30 år har Newson Gale reducerat brand- och explosionsrisker som är förknippade med elektrostatiska gnisturladdningar. Newson Gale är marknadsledare inom förebyggande av elektrostatiska riskfaktorer.
I över 60 år har IEP Technologies aktiva och passiva explosionsskyddslösningar – däribland explosionsdämpning och -isolering samt flamfria och brytaktiverade panelventiler – skyddat medarbetare och utrustning från de förödande konsekvenser som industriexplosioner kan innebära.

IEP Technologies växte fram ur sammanslagningen av välkända aktörer: Kidde, Incom, Fenwal och Brilex.
I över 50 år har HOERBIGER varit en ledare inom explosionsventilation. HOERBIGER:s EV-ventiler ger tillförlitligt skydd för både människor och utrustning mot följderna av oljedimm- och gasexplosioner.

Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!