Processutrustning som utsätts för risker

Vid industrianläggningar pågår och förekommer mängder av olika processer och diverse processutrustning som utsätts för explosionsrisker förknippade med antändligt damm eller ångor. Utrustning som används vid torkning, uppsamling, malning, transport och filtrering av antändliga material arbetar hela tiden under explosionsrisk. IEP Technologies har stor erfarenhet av att utforma och leverera skyddslösningar som passar sådana processer och kärl. Här nedan beskrivs ett antal tillämpningar där explosionsrisk föreligger.

Processutrustning som utsätts för risker


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!