Pneumatiska Transportörer


Utmaning

Pneumatiska transportsystem hanterar antändliga produkter av många olika sorter och storlekar. Ofta är damm- och ångkoncentrationerna som genereras av processen tillräckliga för förbränning och explosion. Explosionsrisken varierar beroende på produkt, produktkoncentration och luftflödeshastigheter.

Trots att det inte förekommer många antändningskällor, exempelvis i form av elektrostatisk urladdning, i transportsystemens kanalledningar så är det vanligt att dessa system transporterar lågor eller brinnande material som kommer från andra områden på anläggningen. Om dessa antändningskällor tillåts passera obehindrade längs transportsystemet kan en explosion inträffa vid vilken punkt av systemet som helst.

Det skydd som behövs är ett system som har kapacitet att detektera och bekämpa antändningskällorna överallt längs den pneumatiska transportörens bana.

Lösning

Ett explosionsskyddssystem från IEP Technologies är ett kostnadseffektivt sätt att förhindra att eldklot sprids från ett processutrymme till ett annat. Systemet använder antingen tryckdetektorer eller infraröda detektorer vid kritiska punkter längs transportbanan. När antändning sker sprutar snabbverkande släckare (HRD) ut ett explosionsdämpande medel i riskområdet för att suppress explosionen samt förhindra att efterföljande explosioner inträffar i närliggande utrustning. De tillförlitliga systemen från IEP Technologies är utformade att skydda transportsystem som hanterar allt från kol till livsmedelsprodukter.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!