Explosionsventil

IEP Technologies utbud av explosionsskyddslösningar inkluderar nu välkända och tillförlitliga ventilationsprodukter från Brilex och HOERBIGER

IEP Technologies utbud av industriella explosionsskyddslösningar inkluderar ventilationssystem från Brilex och HOERBIGER. Mer information om produktutbudet från Brilex och HOERBIGER, som inbegriper standardutformade och flamfria ventiler, finns i de olika ventilationsavsnitten nedan.

Asset 1

The Brilex range of high quality explosion venting solutions are manufactured at our plant in Brilon Germany using state of the art technology to ensure unparalleled quality and efficiency

I utbudet av ventilationslösningar från BRILEX och HOERBIGER ingår en rad ackrediterade anordningar som skyddar tillverkningsprocesser från de destruktiva krafter som en industriell explosion genererar. Tillverkningen av dessa högpresterande och livsskyddande system kräver produktionsprocesser som uppfyller både internationella normer och direktiv samt tillfredsställer kraven som ingår i de flesta kvalitetssäkringssystem.

Explosionsavlastande ventilation

Ventilation av industriella dammexplosioner har använts som skyddsmetod under
flera decennier och utgör en kostnadseffektiv lösning för anläggningar och fabriker där sådana explosioner kan inträffa. Vid utformning och val av explosionsventil är det viktigt att överväga effekterna av och riskerna som är förknippade med det utslungade eldklotet (både trycknivåer och lågspridning) i området runt den installerade ventilen. Explosionsavlastningen måste kunna riktas mot ett säkert utrymme. Om explosionsventilation bedöms vara en passande skyddslösning måste även explosionsisolering övervägas. Detta för att reducera risken för lågspridning längs kanalledningar och till kringutrustning.


Allmänt

Hela IEP Technologies utbud av explosionsventiler är särskilt utformat för avlastning av industriella dammexplosioner och våra produkter skyddar människor och industrier runt hela världen.

IEP Technologies explosionsventilpaneler är utformade att öppnas vid en på förhand fastställd trycknivå, så att eldklotet och explosionstrycket ventileras till ett säkert utrymme. Ventilpanelerna erbjuds i en rad olika storlekar, konfigurationer och öppningstryckinställningar. Panelerna finns i plana, flerskiktade och kupolformade utföranden, och konfigurationen beror på till vilket tillämpningsområde skyddssystemet ska användas. Ventilpanelerna lämpar sig för en rad olika explosionsparametrar, från mycket höga Kst-värden till låga reducerade explosionstrycknivåer, och med hjälp av rätt teknik och produktlösning kan explosionsventilation utgöra den enklaste skyddsmetoden. Oavsett om den mest ändamålsenliga ventillösningen är ett flamfritt utförande eller ett standardutförande måste även explosionsisolering övervägas. Detta för att reducera risken för lågspridning till sammankopplade processkärl eller andra platser på anläggningen.

Ventilationslösningar – flamfria utföranden och standardutföranden

Tack vare vårt breda produktutbud kan IEP Technologies erbjuda explosionsventiler som passar alla olika tillämpningar och anläggningar.Våra ventilationsskyddslösningar inkluderar standardutformade ventiler för tillämpningar där eldklotet och det genererade explosionstrycket kan avlastas till ett säkert utrymme, och flamfria ventiler som lämpar sig för anläggningar där utslungade lågor inte tolereras. Våra standardutformade och flamfria ventilationslösningar beskrivs nedan.

Explosionsventiler


Explosionsventil – GE (rektangulär och rund)

Filteranordningar med pneumatiska reningssystem och högvakuumutrustning behöver explosionsventiler som har kapacitet att motstå vakuum samt positiva tryckluftcykler under långa perioder. Under dessa förhållanden är GE-ventilen det bästa valet. Ventilen är kupolformad, vilket gör den tålig för negativt tryck utan att ett extra vakuumstöd behövs. GE-ventilens standardegenskaper inbegriper tolerans mot höga tryckökningar och integrerade flänstätningar.


Explosionsventil – KE

Om det negativa trycket är lägre än 60 procent av öppningsmärktrycket innebär inte kupolformade ventiler någon extra fördel. För sådana tillämpningar passar KE-ventilen bättre. KE-ventilen ger god tålighet och aerodynamiska fördelar jämfört med kupolventilen, särskilt i cyklonmaskiner. Tolerans mot höga tryckökningar, integrerade flänstätningar samt korsskurna och vikta kanter är standardegenskaper hos KE-ventilen.


Explosionsventil – KER

KER-ventilen är det ideala valet för standardtillämpningar som inbegriper pulverhantering och förvaring. KER-ventilen lämpar sig för fabriksutrustning vars statiska över-/undertryck uppgår till 50 procent av bristningsmärktrycket. En unik egenskap hos KER-ventilen är dess förstärkta kanter som gör det möjligt att montera ventilen utan utvändig fläns, vilket minskar installationskostnaderna. KER-ventilen har även korsskurna och vikta kanter som standard.


Tillbehör

Vi erbjuder en rad olika tillbehör till våra system för dammexplosionsventilation, från komponenter som underlättar vid installation till sensorer som kan integreras med styranordningar. Du hittar information om alla våra tillbehör här.

Tillbehör till explosionsventiler.

Flamfri ventilation


EVN flamfri ventil

EVN-sortimentet av flamfria ventiler är utformade att släcka flamfronten och avlasta trycket som genereras vid en dammexplosion. Ventilerna finns i olika utföranden, varav samtliga har en integrerad flamspärr som tillhandhåller flamfri tryckavlastning. EVN är ett revolutionerande ventilsortiment med lätta ventilplattor och låga öppningstryck. Denna flamfria ventil reagerar inom bråkdelen av en sekund när en explosion inträffar. Efter explosionen stängs och förseglas ventilplattan igen, vilket reducerar risken för efterföljande eldsvådor.


IV8 flamfri ventil

IV8 flamfri explosionsventil är ett explosionsskydd avsett för processkärl belägna inomhus eller på områden där vanlig explosionsventilation inte kan användas på ett säkert sätt. På sådana platser kan flamfria explosionsventiler vara den bästa lösningen. När en explosion inträffar öppnas ventilanordningen och ventilerar explosionstrycket och lågorna genom en flamspärr, vilket kyler ner de heta gaserna och släcker elden. IV8 består av en explosionsavlastande ventil och ett flamspärrnät av rostfritt stål inneslutna i en tålig ram av ytbehandlat kolstål. Ventilens inbyggda bristningssensor gör det möjligt för personalen att snabbt reagera och ingripa i händelse av ett explosionstillbud i det skyddade utrymmet.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!