IV8

FLAMFRI EXPLOSIONSAVLASTANDE VENTIL


IV8 flamfri explosionsventil är ett explosionsskydd avsett för processkärl belägna inomhus eller på områden där vanlig
explosionsventilation inte kan användas på ett säkert sätt. På sådana platser kan flamfria explosionsventiler vara den bästa lösningen. När en explosion inträffar öppnas ventilanordningen och ventilerar explosionstrycket och lågorna genom en flamspärr, vilket kyler ner de heta gaserna och släcker elden. IV8 består av en explosionsavlastande ventil och ett flamspärrnät av rostfritt stål inneslutna i en tålig ram av ytbehandlat kolstål. Ventilens inbyggda bristningssensor gör det möjligt för personalen att snabbt reagera och ingripa i händelse av ett explosionstillbud i det skyddade utrymmet.

Hämta databladet

Egenskaper

  • Explosionstryckavlastning utan utkommande lågor
  • Stor masknätsyta ger mycket hög verkningsgrad
  • En anordning kan skydda upp till 12,3 m3, med en skyddad maxvolym på 49,2 m3
  • Unik klaffventilmekanism ger hög ventilationseffekt
  • Certifierad för skydd av tillämpningar med dammkoncentrationer på upp till 1000 g/m3

Ytterligare fördelar

  • Certifierad enligt EN16009 med högteknologiska mättekniker
  • Inbyggd ventilbristningssensor
  • Enkla inspektioner med flera inspektionsöppningar
  • Konstruerad för rekonditionering på plats

Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!