Vårt företag har sedan 1956 arbetat med att förbättra säkerheten inom processindustrier. Vårt engagemang grundas på en enkel princip – att alla anställda, såväl våra egna som era, har rätt att arbeta i en säker miljö. Vi vill att alla medarbetare varje kväll ska kunna åka hem till sina familjer i samma goda hälsa som när de kom till jobbet på morgonen. Vi fokuserar även på att skydda våra kunders verksamheter, inbegripet anläggningar, utrustning och själva affärsverksamheten, mot hotet som förödande explosioner innebär. Vi uppnår detta genom att erbjuda innovativa lösningar som tillgodoser våra kunders behov på olika platser i världen. Vi underbygger sedan lösningarna med högkvalitativa system, komponenter och tjänster som maximerar värdet av er investering i IEP Technologies produkter.

Randy Davis,
styrelseordförande och vd.

iep-ceo

IEP Technologies grundades av fyra ledande explosionsskyddsföretag i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Vi använder gemensamma tekniker, systemutformningsmetoder och tillämpningserfarenheter i tillverkningen av aktiva och passiva explosionsskydd inom risker förknippade med antändligt damm och ångor som används över hela världen.

IEP Technologies blev ett företagssegment inom HOERBIGER i september 2015.

Ett HOERBIGER Safety Solutions-företag. HOERBIGER är en världsledande leverantör av högpresterande komponenter och system för oljebranschen, gas- och förädlingsindustrin, bilindustrin samt maskintekniks- och anläggningskonstruktionsfältet. Mer information finns på Hoerbiger Safety Solutions-sidan.


Vår målsättning är att erbjuda ledande och moderna explosionsskyddssystem till kunder över hela världen.

Vi når vårt mål genom att utforma de allra bästa skyddslösningarna, tillverka innovativa explosionsskyddskomponenter, tillhandahålla preciserad tillämpningsteknik och stödja våra kunder med hjälp av erfarna försäljnings- och serviceexperter. Vårt ”You First”-program understryker dessutom IEP Technologies åtagande att göra allt vi kan för att se till att våra kunder blir nöjda.

IEP Technologies tradition kan härledas till den första tillämpningen av ett industriellt explosionsskydd av Graviner Ltd. i början av 1950-talet.

Graviner såg värdet i den teknik de hade uppfunnit och dess potential att skydda industriprocesser från riskerna som är förknippade med industriella gas- och dammexplosioner. År 1959 hade Graviners system förhindrat cirka 35 industriexplosioner.

Samma år, 1959, licensierade Graviner tekniken till Fenwal. De båda företagen utvecklade sin teknik oberoende av varandra, expanderade sina marknader och utvecklade sina respektive produktsortiment för att tillfredsställa den globala efterfrågan. År 2000 förenades företagen, tillsammans med INCOM, som handelsenheter inom Kidde Group. Detta gav dem en unik möjlighet att konsolidera och fokusera sina kollektiva erfarenheter och resurser och bli världsledande experter inom industriellt explosionsskydd.

IEP Technologies har installerat tusentals system under de senaste 60 åren. Våra forskares och ingenjörers oöverträffade expertis, tillsammans med vår omfattande databas över resultat av explosionsskyddstester och praktiska tillämpningar, vittnar om företagets utmärkta kompetens. Vi har stakat ut nya vägar med en rad viktiga innovationer:

  • Etableringen av en testanläggning och kalibrerade testmetoder för att inhämta precisa och reproducerbara resultat som används vid designverifiering;
  • Utvecklingen av datorunderstödd utformning av skydd för processkärl genom fastställande av förväntat reducerat explosionstryck i vardera kärl vid en skyddad anläggning;
  • Utformningen av fullskaliga explosionsskyddstester för att verifiera designstödjande verktyg;
  • Användningen av fullskaliga systemtillämpningstester för att inhämta kvantitativa data om systemens tillförlitlighet;
  • Lanseringen av produktinnovationer, så som ett unikt bimodalt kvävningsmedel i pulverform, en dynamisk tryckdetektor som är immun mot felaktig aktivering och styranordningar som kan konfigureras för flera zoner;
  • Avancerat beräkningsverktyg för utformning av skyddsanslutningar i syfte att ge tydlig vägledning om effektiv placering av isoleringsventiler och kemiska släckningsbarriärer;
  • Unik metodik för kvantifiering av skyddssystemens prestanda (tillförlitlighet) i syfte att fördjupa och förstärka systemens utformning;

IEP Technologies förhindrar framgångsrikt två till fyra industriexplosioner varje månad.

iepFacility

IEP Technologies – USA
IEP Technologies, LLC
417-1 South Street
Marlborough, MA 01752
Tel: +1-855-793-8407
Fax: +1-508-485-3115


Facility-UK

IEP Technologies – UK
IEP Technologies
Unit 1, Neptune Business Centre
Tewkesbury Road
Cheltenham, GL51 9FB
Tel: +44 (0) 1242 283 060


swissFacility

IEP Technologies – Switzerland
IEP Technologies
Roetzmattweg 105
CH-4603 Olten
Tel: +41 (0) 62 207 10 10
Fax: +41 (0) 62 207 10 11


germanFacility

IEP Technologies – Germany
IEP Technologies GmbH
Kaiserswerther Str. 85c
D-40878 Ratingen
Tel: +49 (0) 2102 5889 0
Fax: +49 (0) 2102 5889 111


Microsoft Teams image 3

Hoerbiger/IEP Test Facility


IEP Technologies – Turkey
Sehit Fethi Bey Cad.
No.41, Kat 3, Daire 302,
Konak, Izmir, Turkey, 35210
Tel: +90 232 484 4412
Fax: +90 232 484 4413


IEP Technologies – France
(HOERBIGER Safety Solutions)

140 Rue de 12ème Régiment de Zouaves
BP 60938
84091 Avignon Cedex 09
Tel. : +33 (0) 4 90 86 01 01


IEP Technologies – China (HOERBIGER Safety Solutions)
119 Gui Qing Road
Shanghai, China, 200233
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211


IEP Technologies – South East Asia (HOERBIGER Safety Solutions)
77 Joo Koon Circle
Singapore 629097
Tel: +65 8127 0321


IEP Technologies – Latin America (HOERBIGER Safety Solutions)
Rod. Anhanguera, Km33
Pq. Empresarial Anhanguera - Rua Osasco, 1.020
Cajamar - SP - Cep 07753-040 BRAZIL
Tel: +55 (11) 4446-7400


IEP Technologies - Korea
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +82 10 2579 8077


IEP Technologies - Malaysia
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +6012-3783969Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!