Gnistdetektions Och Dämpning

Snabbagerande gnistdetektions- och brandsläckningssystem

Gnistdetektions- och brandsläckningssystemet ATEXON från IEP Technologies är utformat att reducera riskerna för att antändningskällor, exempelvis glöd på transportband, ska nå farliga utrymmen som silor och filter, där de kan orsaka dammexplosioner. Gnistdetektorer i Atexon-sortimentet är mycket tillförlitliga, snabbverkande och känsliga. De är utformade att detektera antändningskällor och initiera vattensläckning på bara några millisekunder. Släckningsprocessen tar vanligtvis 5 sekunder och avslutas automatiskt.

Bland våra kunder finns företag som arbetar med trä, bioenergi, återvinning, papper, livsmedel, textilier och fiberförstärkt plast. Atexon-produkterna är ATEX-ackrediterade av VTT Expert Services Ltd. samt uppfyller CEA-bestämmelserna.


Avancerad gnistdetektionsteknik – Atexon V300EX

De patenterade gnistdetektorerna inom V300EX-familjen ger oöverträffad detektionsteknik och optimalt brandskydd. Detektorerna har ett extra brett synfält och detektionsspektrum samt ett dagsljusfilter som gör det möjligt att använda detektorerna under en rad olika arbetsförhållanden.

Egenskaper:

  • 180° synfält
  • Detekterar glödande och icke glödande gnistor
  • Detekterar varma partiklar vid så pass låg temperatur som 300 °C
  • Slätmonterad linskonstruktion ger utökad tålighet
  • ATEX-godkänd modell för zonkategorierna 20, 21 och 22<
  • Modell VF300EX inkluderar ett dagsljusfilter

Broschyr om V300EX


Gnistdetektions- och brandsläckningssystemets driftprinciper

1. Gnistdetektorerna reagerar på antändningskällor inom några få millisekunder.
2. Släckningsenheten släcker gnistor och glöd med en mycket liten mängd vatten.
3. Signalroutern vägleder och övervakar släckningsprocessen.
4. VR18Z-kontrollpanelen övervakar hela systemet och avger ljudlarm samt visuella larm.
5. Fläktregulatorn stänger av blåsmaskinerna vid överhettning eller gnistregn.
6. Överhettningssensorkabeln övervakar fläktlager och kåpor.
7. Tryckförstärkarregulatorn leder vattenpumpen och värmespårningskablarna.
8. Tryckförstärkaren matar ut släckvattnet vid rätt tryck och utan luftfickor.

Broschyr om Atexon-systemen, SE


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!