Var finns farorna?

Industriella explosioner kan inträffa under transport, bearbetning, finfördelning och förvaring av olika typer av material. Material som pappers- och trämassa, kol, majs, mjöl, svampmedel, spannmål, mjölkpulver, sågspån, metallspån, läkemedel, plast, harts, stärkelse, socker och mycket annat kan, under rätt förhållanden, explodera.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!