KEMIKALIEINDUSTRIN

Kemikalieindustrin förädlar och omvandlar en rad råmaterial, inbegripet olja, naturgas, luft, vatten, metaller och mineraler, till över 70 000 olika produkter. Industrin karaktäriseras av bearbetning av material som har många olika explosionsklassningar. Dessa material är lättantändliga och har ofta låg gnisttolerans. När antändliga ångor kombineras med damm skapas en unik riskutmaning eftersom blandningen kan antändas av elektrostatisk urladdning, mekanisk överhettning eller kemiska reaktioner.


Välja rätt explosionsskyddssystem

Det finns tre huvudtyper av explosionsskyddssystem: ventilerande, isolerande och suppression system. Titta i flödesdiagrammet för att få en uppfattning om vilken lösning som passar bäst vid er anläggning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!