FÄRG- OCH PIGMENTINDUSTRIN

Det finns två områden inom färg- och pigmentindustrin där explosioner kan utgöra en risk. Tillverkare av färgpulver använder strålkvarnar för att slunga ut material i hög hastighet, skingra och fördela det och sedan skicka materialet till filteruppfångare, förvaringsfat, dammuppsamlare och cyklonseparatorer. De som använder färgpulver applicerar det på metallprodukter i lackboxar, och detta arbete kan orsaka häftiga bränder. Även aggressiva explosioner kan inträffa och branden kan spridas till dammuppsamlare och cyklonseparatorer, vilka ofta är centralt placerade inne i fabriken. Detta innebär att explosionsventilation är opraktiskt och olämpligt som skyddsmetod.

Välja rätt explosionsskyddssystem

Det finns tre huvudtyper av explosionsskyddssystem: ventilerande, isolerande och suppression system. Titta i flödesdiagrammet för att få en uppfattning om vilken lösning som passar bäst vid er anläggning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!