Plast

Plastindustrin är den tredje största tillverkningsindustrin i USA, med över 16 000 plastanläggningar i landet. Potentiella dammexplosionsrisker föreligger under produktionen av harts från vanliga råmaterial, vilken inkluderar utformning av gjutningsföreningar samt bearbetning och fabricering av materialen till färdiga produkter.


Välja rätt explosionsskyddssystem

Det finns tre huvudtyper av explosionsskyddssystem: ventilerande, isolerande och suppression system. Titta i flödesdiagrammet för att få en uppfattning om vilken lösning som passar bäst vid er anläggning.
INVÄNDIG PROCESSUTRUSTNING FICK STORA SKADOR

Problemet

En tillverkare av tekniska byggnadsprodukter använde en sammansättning av trä och ABS-plast i en strängpressningsprocess vid framställningen av sina produkter.

En deflagration inträffade i processen, och detta medförde att blandarenhetens lock slets loss och lågorna spreds till en utvändig dammuppsamlingsanordning. Den invändiga processutrustningen fick omfattande skador, men lyckligtvis skadades inga anställda.

Lösning

Eftersom blandaren stod inne i fabriken kunde inte potentiella explosioner ventileras till utomhusområden. Ett explosionsdämpande system installerades i blandaren. Ett kemiskt isoleringssystem monterades i dammutsugningskanalen. Den utvändiga dammuppsamlaren var redan utrustad med explosionsavlastande ventiler, men ytterligare ett kemiskt isoleringssystem sattes in i ingångskanalen.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!