AEROSOLINDUSTRIN

Den främsta explosionsfaran i aerosolindustrin föreligger i laddnings- och återvinningsutrymmen, där behållare fylls med aerosoler eller aerosoler återvinns. På dessa platser föreligger risk för livshotande personskador för dem som arbetar i utrymmena. Även ett litet utsläpp av antändliga ångor som når en antändningskälla kan orsaka en explosion. Den primära detektionsmetoden är detektion av höghastighetslågor kombinerat med ett Suppression system, förebyggande åtgärder, ventilation, gasdetektion och skadebegränsande byggnadskonstruktioner. Suppressionsystemet drivs av snabbverkande teknik och utsöndrar vatten.


Välja rätt explosionsskyddssystem

Det finns tre huvudtyper av explosionsskyddssystem: ventilerande, isolerande och suppression system. Titta i flödesdiagrammet för att få en uppfattning om vilken lösning som passar bäst vid er anläggning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!