Spannmålsevatorer


Utmaning

Den första utmaningen vad gäller att förebygga explosion är att se till att en deflagration i antingen den övre eller undre delen av en spannmålselevator inte sprider sig genom någon av elevatorns ben och vidare till kringutrustningen. Den andra utmaningen är att använda ett miljövänligt kvävningsmedel som skyddar både människor och anläggningar mot en skenande explosion.

Tillämpning

Skyddssystemet X-PAC III för spannmålselevatorer är en kostnadseffektiv lösning som skyddar mot de specifika explosionsrisker som är förknippade med spannmålselevatorer. Explosionsskyddssystem är en tillämplig skyddsmetod för spannmålselevatorer som hanterar obearbetat spannmål i bulkmängd enligt NFPA 61, dvs. den amerikanska myndigheten för brandskydds standard för förebyggande av bränder och dammexplosioner vid jordbruks- och livsmedelsbearbetningsanläggningar (Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities). X-PAC III ger större skyddsfördelar jämfört med ventilerade elevatorben eftersom systemet inbegriper explosionsisoleringssläckare som monteras vid elevatorns inloppsrännor, utloppsrännor och dammutsugningskanaler. Isoleringssläckarna förhindrar att explosioner sprider sig till kringutrustning, där förödande sekundära explosioner annars kan uppstå. Detta är en särskilt viktig egenskap för elevatorer som matar spannmål till stora förvaringssilor.

Beskrivning


X-PAC III-systemet består av styrenheter av typen EX 200TM samt fyra olika skyddsenheter som monteras på elevatorn. Skyddsenheterna består av en kombinerad detektor- och släckarenhet, en släckarenhet, en kanalisoleringsenhet och en avstängningsdetektor. Samtliga enheter har stålramar som kan monteras på elevatorn. Kanalisoleringsenheten är utrustad med en böjbar slang så att enheten kan monteras i dammutsugningskanalen. Vanligtvis indelas den övre och undre delen av elevatorn i separata skyddszoner. När en deflagration detekteras utsöndrar släckarna i zonen kvävningsmedlet DuPont FE-25TM. Samtidigt initierar EX 200-styrenheten avstängning av processen och aktiverar ett larm.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!