Kraft och Energi

Explosionsskydd inom kraft- och energiindustrin är särskilt viktigt på fabriker där etanol, kol och biobränsle produceras. Den största andelen etanol produceras av stärkelse eller sockerbaserade grödor genom torrmalning, d.v.s. malning av majs till mjöl som sedan fermenteras till etanol, och samtliga dessa processteg medför explosionsrisker. Kolproduktion genererar explosivt damm under transportprocessen och vid malning av större kolstycken till finfördelade produkter. Biobränslen kräver torkning av större organiska partiklar eller cellulosa, malning av dessa till mindre partiklar samt transport av dammpartiklar och pellets. Alla dessa processer är explosionsbenägna.


Välja rätt explosionsskyddssystem


Det finns tre huvudtyper av explosionsskyddssystem: ventilerande, isolerande och suppression system. Titta i flödesdiagrammet för att få en uppfattning om vilken lösning som passar bäst vid er anläggning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!