LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Tillverkning av läkemedel (tabletter, pulver, beläggningar) kretsar ofta runt mindre processomgångar som framställer produkter av högt värde. I de flesta fall är det inte lämpligt att använda sig av explosionsventilation, eftersom detta kan medföra farlig exponering för materialen som bearbetas. Processen måste vanligtvis begränsas till anläggningens invändiga utrymmen. Suppression är den bästa lösningen för invändiga behållare och utrustningskärl, medan flamfri explosionsventilation kan användas för mindre omfattande processer.


Välja rätt explosionsskyddssystem

Det finns tre huvudtyper av explosionsskyddssystem: ventilerande, isolerande och suppression system. Titta i flödesdiagrammet för att få en uppfattning om vilken lösning som passar bäst vid er anläggning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!