LIVSMEDEL och SPANNMÅL

Livsmedels- och spannmålsindustrin producerar stora mängder antändligt damm. Produkterna som ingår i bearbetningsprocesserna, exempelvis stärkelse och socker, utgör i finpartikelform dessutom en konstant explosionsrisk. Kst-värdena varierar i hög grad mellan de olika beståndsdelarna och produkterna. Inom denna industri finns det även särskilda utmaningar vad gäller explosionsskyddssystem, eftersom systemen måste installeras i enlighet med specifika installationsbestämmelser för att uppfylla hygienkrav för bland annat livsmedelstillsatser och mjölkpulver.

Välja rätt explosionsskyddssystem

Det finns tre huvudtyper av explosionsskyddssystem: ventilerande, isolerande och suppression system. Titta i flödesdiagrammet för att få en uppfattning om vilken lösning som passar bäst vid er anläggning.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!