EVN flamfri ventil

Många processkärl är belägna inomhus eller på områden där vanlig explosionsventilation inte kan tillämpas på ett säkert sätt. I sådana situationer kan den bästa skyddslösningen i stället vara flamfria explosionsventiler. Den flamfria ventilen består av en ventilationsenhet med inbyggd flamspärr. När en explosion inträffar öppnas ventilationsenheten och skickar explosionen genom flamspärren där den genererade gasen kyls ned, vilket hindrar lågor från att slungas ut eller föras vidare till omgivande utrymmen. De integrerade elektroniska styrenheterna övervakar ventilens funktion och håller personalen på fabriken informerad om systemets tillstånd och status.

Översikt över egenskaper och fördelar hos explosionsavlastande ventiler:

✔ Intern explosionstryckavlastning utan utslungade lågor eller behov av ventilkanaler
✔ Reagerar på och öppnas vid lågt tryck (0,05 bar som standard)
✔ ATEX-certifierade och NFPA-godkända
✔ Kapacitet att motstå fullt vakuum
✔ Finns i en rad olika storlekar som passar de allra flesta tillämpningar
✔ Inga produktionsavbrott efter en explosion och reducerad risk för bränder och sekundära explosioner eftersom ventilerna omedelbart återförseglas
✔ I princip inget underhåll behövs
✔ Flexibilitet – installationen behöver inte ha externa komponenter eller placeras nära en utvändig vägg

Våra explosionsavlastande ventiler finns i flera olika materialkombinationer som uppfyller era specifika tekniska behov. Den valfria ventilrörelsesensorn och de alternativa O-ringmaterialen ger dessutom smidighet och mångsidighet för en rad olika tillämpningar.

Download the Product Information Sheet


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!