IsoFlap™ passiv isoleringsventil

IEP Technologies utbud av passiva isoleringsklaffventiler är kostnadseffektiva och tillförlitliga explosionsisoleringslösningar som förhindrar spridning av explosioner och lågor till sammankopplad utrustning uppströms. Isoleringssystemen utgörs av effektiva, självaktiverande anordningar som isolerar explosionen till inloppet av skyddade kärl i vilka antändligt damm hanteras, exempelvis dammuppsamlare, cyklonmaskiner och annan processutrustning. Vi erbjuder isoleringsklaffventilerna IFV och IFV-M. IFV-modellen är certifierad av tredjepart som ett skyddssystem enligt EU-direktiv 2014/34/EG (Atex-direktivet) och är godkänd för isolering av dammexplosioner. I IFV-M-modellen ingår integrerad övervakning av dammansamlingsnivåer i ventilkarossen och bladanordningarna som uppfyller kraven enligt OSHA:a direktiv om antändligt damm (Combustible Dust Directive), NFPA 654 och NFPA 69.

Ventilkarossen hos både IFV och IFV-M är tillverkad av tåligt kolstål och
klaffbladanordningarna är gjorda av en högkvalitativ legering av rostfritt stål. Ventilen är utformad att motstå mycket höga reducerade explosionstrycknivåer (Pred), vilka finns listade i specifikationsavsnittet nedan. Under tiden som maskinen arbetar hålls klaffbladet öppet av processens luftflöde, men om en explosion inträffar stänger och låser tryckvågen bladet vilket förhindrar spridning av lågor och höga trycknivåer till sammankopplad utrustning uppströms.

Vi erbjuder även gränssnittsmodulen IFV-M Interface Module som valbart tillbehör till ventilen. Modulen är en PCB-baserad systemövervakningsenhet som är utformad att användas med IFV-M-klaffventilen. Gränssnittsmodulen har integrerade skyddsbarriärer för övervakning av IFV-M-sensorerna och tillför bland annat en funktion för samverkande spärrning av processer samt diagnostiska och underhållsrelaterade funktioner. Gränssnittsmodulen drivs av ett nätaggregat på antingen 120 eller 230 V AC.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!