Suppressor E-HRD

Suppressorn E-HRD är utformad för installation på alla typer av processkärl, kanaler och rör där damm, gaser och hybridblandningar förekommer. Suppressorns ventil stängs med en kupolformad skiva och en förseglingsring, och trycksätts därefter med kväve. Under kupolskivan sitter aktiveringsenheterna som består av en detonator och en kantkapningsladdning. Inom cirka 1,5 millisekunder skär kantkapningsladdningen ut ett räfflat hål på ungefär 300 grader runt kupolskivan. När skivan är kapad trycker kvävet skivan nedåt, vilket medför att det pulverformade kvävningsmedlet kan flöda ut genom hela öppningen. Optimal spridning av pulvret sker genom en särskilt utformad munstyckesanordning.

Hämta databladet


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!