Dämpningsenheten PistonFire

Suppressorn PistonFire består av en trycksatt förvaringscylinder med kvävningsmedel och en ventilkaross som inbegriper ett dammantändningssäkert och vattentätt hölje från NEMA (National Electrical Manufacture's Association). NEMA-höljet innehåller en aktiveringsmekanism, en tryckomkopplare, en manometer, en fyllningsventil, OSHA:s tillsynsbrytare och kabelkopplingar. NEMA-höljet är helt förseglat med en skruvplatta och ett explosionssäkert, snabbkopplat anslutningsdon som gör det enkelt att ansluta fältkablar till systemet. När systemet detekterar en förestående explosion skickas en aktiveringssignal till suppressorn. Inom bara några millisekunder initierar aktiveringsmekanismen utsöndring av ett trycksatt kvävningsmedel bestående av torrkemikalier i skyddsområdet.

Några av fördelarna med den här enheten är följande:

DOT- och TC-godkänd – trycksatt och läckagetestad vid fabrik och levererad till anläggningsplatsen, i stället för trycksatt och testad vid kundens fabrik

Övervakad och samspärrad lågtrycksomkopplare enligt den senaste versionen av NFPA 69

Icke-explosiva initieringsenheter, säker att hantera (inga ATF- eller FN-restriktioner)

OSHA-spärrningsplatta enligt den senaste versionen av NFPA 69

Munstycken kan inspekteras i monterat tillstånd (NFPA 69), vilket innebär att munstycket inte behöver avlägsnas eller att någon inspektion av externa parter behöver utföras.

Hämta databladet


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!