Tjänster För Dammexplosionstestning Från IEP Technologies


Dammexplosionstestning och förebyggande åtgärder kan reducera antalet incidenter och olyckor som annars kan medföra att hundratals personer dödas och miljarder kronor går förlorade varje år. Dammexplosionsolyckor kan kontrolleras och därmed kan både riskerna för allvarliga personskador och dödsfall samt skador på dyr processutrustning förebyggas.

Dammexplosioner kan inträffa under transport, bearbetning, finfördelning och förvaring av olika typer av material. Material som aluminium, pappers- och trämassa, kol, majs, mjöl, svampmedel, spannmål, mjölkpulver, läkemedel, plast, harts, stärkelse, socker och många fler kan, under rätt förhållanden, explodera.

IEP Technologies
erbjuder dammexplosionstestning och förebyggande åtgärder, samt en rad olika skyddssystem, i syfte att förhindra att farliga förhållanden utvecklas till explosioner. Ett explosionsventilationssystem till en vanlig dammuppsamlingsanordning kan inbegripa följande grundkomponenter: Explosionsavlastande ventilpanel, tryckdetektor, kontrollpanel för enkelzon, isoleringssläckare och cellhjulssluss.

IEP Technologies
är en världsledande leverantör av systemlösningar som skyddar utrustning och personal mot explosioner. Med över 50 års erfarenhet detekterar och bekämpar IEP Technologies fler än 200 explosioner vid 8 000 globala anläggningar per år.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!