VENTEX passiv isolering – flottörventil

När processutrustning är belägen utomhus eller nära en utvändig vägg är explosionsavlastande ventilation en tillämplig och praktisk skyddsmetod. För att skydda sammankopplad utrustning är det emellertid mycket viktigt att systemet även förhindrar att lågor och brinnande material färdas tillbaka uppströms. Detta uppnås antingen genom ett aktivt isoleringssystem (kemiskt eller mekaniskt) eller med en passiv isoleringsventil. Den passiva explosionsisoleringsventilen är en självaktiverande anordning som skapar en mekanisk barriär som hindrar spridning av lågor och brinnande material till sammankopplad utrustning uppströms.


Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!