IndoorVent IV

Flamfri och dammfri explosionsventilation i servicelokal med den återanvändbara BRILEX IndoorVent


Explosionsventilation inomhus

Genom att använda BRILEX explosionsventiler i kombination med ett unikt keramiskt filter från BRILEX är det möjligt att uppnå kostnadseffektiv ventilation av dammexplosioner. När en explosion inträffar och ventilen öppnas fångas dammet och gaserna upp och kyls ned av det keramiska filtret.

Utvecklingskriterium

Befintliga släckningsrör är oekonomiska, inte återanvändbara eller har en relativt låg ventilationskapacitet som kräver höghållfasta kärl. BRILEX IndoorVent kan användas obegränsat med högsta kända effektkapacitet.


Tillämpningar

Eftersom äldre explosionsskyddssystem medförde högainvesteringskostnader och bristfällig effektivitet, försökte ingenjörer och slutanvändare hitta bättre alternativ. BRILEX IndoorVent kombinerar en snabbverkande BRILEX-explosionsventil med ett högeffektivt keramiskt filter. Ventilationsarean hos IndoorVent är större än motsvarande area hos befintliga släckningsrör. IndoorVent kan dessutom återanvändas när en explosion har inträffat. Resultatet blir en kostnadseffektiv lösning för fabriksutformare och slutanvändare inom alla olika industribranscher.


Parametra

BRILEX IndoorVent kan användas vid reducerade explosionstryck (P red) mellan 0,2 och 1,5 bar g och vid Kst-värden upp till 250 bar m/sek.


Efter en explosion

Det har skett många förändringar sedan tiden då ett explosionssläckningssystem behövde kasseras efter en enda incident. BRILEX IndoorVent kan återanvändas efter att filterkassetterna och explosionsventilen har bytts ut. Det tar bara cirka 30 minuter att underhålla systemet, varpå det är klart att användas igen. BRILEX garanterar detta efter varje dammexplosion.

Produkter som levereras

BRILEX levererar kompletta enheter bestående av en IndoorVent och en förinstallerad BRILEX-explosionsventil, inklusive integrerade flänstätningar och en övervakningssensor. Du får även en reservdelssats med en explosionsventil och filterkassetter så att komponenterna kan bytas ut direkt efter en explosion.

TypeIV 240IV 600IV 1000IV 1600IV 2200IV 3200IV 4200
FlänsDN 200DN 300DN 400DN 500DN 600DN 700DN 800
Ventilationsarea (cm2)24060010001600220032004200
Höjd (mm)5356097481035125717501850
A/B längd/bredd3594105586667859831096
Vikt (kg)385675119171238312
Maximal rågasvolym (m3) pro IV14,44,49,79,72525
Maximalt reducerat explosionstryck (bar)1,51,51,51,51,50,60,6

Är du bekymrad över explosionsrisken vid er anläggning?
Få ett expertutlåtande nu!